Aby strona była poporawnie wyświetlana obsługa JavaScript musi być włączona.
Dzisiaj jest 25.04.15 (Sobota).
Kącik absolwenta
Zastępstwa

Rekrutacja do Gimnazjum nr 46 Dodane przez Kinga Jankowska, w dniu 23.04.2015 o godzinie 00:47.
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 46 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
W SZCZECINIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016


Składanie dokumentów przez kandydatów od 11 maja do 27 maja 2015 r. do godziny 15.00
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych test predyspozycji językowych 8 czerwca 2015 r. godzina 16.00
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych - test z matematyki 10 czerwca 2015 r. godzina 16.00
Ogłoszenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych z matematyki do 19 czerwca 2015 r.
Ogłoszenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych z predyspozycji językowych do 19 czerwca 2015 r.
Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem) z predyspozycji językowych do 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas I 3 lipca 2015 r. do 17.00
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.do 8 lipca 2015 r. do godz. 12.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego gimnazjum. do 8 lipca 2015 r. do godz. 14:00
Rekrutacja do V LO Dodane przez Kinga Jankowska, w dniu 23.04.2015 o godzinie 00:45.
HARMONOGRAM REKRUTACJI
do V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka
w Szczecinie
na rok szkolny 2015/2016


Składanie wniosków przez kandydatów od 11 maja
do 3 czerwca 2015 r. do godziny 15.00
Zmiana preferencji kandydata od 19 czerwca
do 24 czerwca 2015 r.
Składanie przez kandydatów
kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 26 czerwca do 30 czerwca 2015r. do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej do 03 lipca 2015 r. godz. 15:00
Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. do 8 lipca 2015 r. do godz. 12:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły ponadgimnazjalnej 8 lipca 2015 r. godz.14:00

Kartę zdrowia dostarczają tylko kandydaci zakwalifikowani do liceum (wraz z oryginałem świadectwa).
Poprzednia ..... 1 ..... Następna
V Liceum Ogólnokształcące
ul. Ofiar Oświęcimia 14
71 - 503 Szczecin
(0 91) 423 28 02
lo5@lo5.szczecin.pl
Projekt i wykonanie orssey & armata007